Android Mail (Gmail) instellen

Om uw e-mail op uw Android telefoon in te stellen volgt u onderstaande stappen. Deze handleiding gaat uit van de standaard meegeleverde Gmail-applicatie. Zorg dat u uw inloggegevens bij de hand hebt. Een volledig overzicht van alle mogelijke e-mailinstellingen vindt u op deze support site.

Account toevoegen

Stap 1: Accountinstellingen openen

Open de Android Instellingen-applicatie en ga naar Accounts, druk vervolgens op Account toevoegen.

U krijgt nu een scherm te zien met verschillende soorten accountopties. Kies voor Persoonlijk (IMAP).

Stap 2: Accountinstellingen

Afhankelijk van uw abonnement kan het zijn dat u andere instellingen dient te gebruiken voor de uitgaande e-mailserver dan hieronder staan afgebeeld. Kijk op de pagina e-mailinstellingen voor een volledig overzicht.

Voor een standaard e-mailaccount kunt u de volgende instellingen voor Inkomende e-mail gebruiken:

  • server: mail.kras-it.nl
  • serverpoort: 993 (of 143 zonder beveiliging)
  • type versleuteling: ¬†STARTTLS, TLS, SSL of GEEN (gebruik serverpoort 143)
  • verificatie vereist: ja (wachtwoord)
  • gebruikersnaam: volledig e-mailadres
  • wachtwoord: uw e-mailwachtwoord

Vul uw e-mailadres in en druk vervolgens op Handmatig instellen en kies (opnieuw) voor Persoonlijk (IMAP).

Geef vervolgens uw Wachtwoord op.

Nadat u op Volgende het gedrukt moet u de Instellingen voor de inkomende server invullen.

Druk op Volgende en uw instellingen worden geverifieerd.

Doe nu hetzelfde voor de Instellingen voor de uitgaande server. Zorg ervoor dat het vinkje voor Inloggen vereisen staat aangevinkt.

U dient nu nog een paar algemene instellingen op te geven. U kunt de standaard instellingen zoals in onderstaand screenshot staat aangegeven overnemen.

Tot slot dient u account een Accountnaam te geven, deze maakt het account herkenbaar in het accountoverzicht in de eerste stap. Vul bij Jouw naam uw naam in, dit is de naam die als afzender wordt gebruikt bij het verzenden van e-mail.

Druk op Volgende. Uw e-mailaccount staat nu ingesteld.